• Turgut Çıkış

Turgut Çıkış

1961 yılında İzmir’de doğdu. 
Lisans derecesini 1986 yılında, Orta Doğu Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü’nden aldı. Yüksek lisans eğitimini İYTE Mimarlık Bölümü’nde tamamladı. İYTE Mimarlık Bölümü’nde misafir öğretim görevlisi olarak ders veriyor. 2011 yılında, Çeşme Marina projesi ile karma kullanım kategorisinde ARKİPARC’11 Karma kullanım Gayrimenkul Ödülü’nü aldı. 1998 yılından bu yana AyyapıMimari’nin ortağı olarak çalışmalarını sürdürüyor.

.