MERHABA

İZMİR SMD │ ÖĞRENCİ BİTİRME PROJESİ YARIŞMASI 2017

ŞARTNAME

 

AMAÇ

İZMİR Serbest Mimarlar Derneği tarafından İzmir kenti mimarlık okulları arasında en iyi bitirme projelerini seçmek, yeni / genç mimarları teşvik etmek, özendirici bir ortam oluşturmak amacıyla düzenlenir.

BİÇİM VE TÜRÜ

Yarışma mimarlık alanında, İzmir kenti mimarlık okulları lisans öğrencilerine açık ve tek aşamalı olarak düzenlenmiş olup, mimarlık öğrencileri bitirme projesi yarışmasıdır.

KATILIM ŞEKLİ

Yarışmaya İzmir’deki mimarlık okullarındaki mimarlık lisans eğitimi yapmakta olan öğrenciler, güz ve bahar yarı yıllarına ait bitirme projeleri ile katılabilir.

Projeler A1 formatında dikey kullanılmış 2 pafta halinde dijital olarak teslim edilir. Sergilenmeye değer görülenler ve ödül alan projeler İzmir SMD tarafından panolara basılarak ödül töreninde sergilenir. Ödül alan projeler Serbest Mimar dergisinde basılır. Tüm katılan projeler İzmir SMD'nin web sayfasında arşivlenir.

Yarışma başvuruları web sitesi üzerinden tek aşamalı ve online olarak herhangi bir ön kayıt bulunmaksızın alınmaktadır.

Yarışmaya katılım ücretsizdir.

TAKVİM

MERHABA - İZMİR SMD ÖĞRENCİ BİTİRME PROJESİ ÖDÜLLERİ her yıl düzenlenir. Yarışma her yıl haziran ayı içinde ilan edilir. Son başvuru her yıl eylül ayı ilan edilen tarihte yapılır. Duyuru İzmir SMD web sayfasından yapılır. Başvuru formuna İzmir SMD web sayfasından erişilebilir.

SEÇİCİ KURUL

Jüri beş kişiden ve bir raportörden oluşur. Beş jüri üyesinin üçünü, TSMD, İstanbul SMD ve İzmir SMD üyelerinden seçilmiş birer kişi, diğer ikisini İzmir SMD tarafından seçilmiş akademisyen üyeler oluşturur. Jüri üyelerinden biri iki dönem üst üste jüri üyeliği yapar. İzmir Serbest Mimarlar Derneği raportörü de belirler.

2017 Seçici Kurulu

Burak ALTINIŞIK (PAÜ)

Alpay DEMİRCİ (İzmir SMD)

Umut İYİGÜN (İstanbul SMD)

Saitali KÖKNAR (KHAS)

Berna TANVERDİ (TSMD)

Dilek Safer (Raportör)

ÖDÜLLER

Jüri tarafından 3 Ödül verilir. Ayrıca 5 sergilenecek proje seçilir.

2O17 ÖDÜLÜ: Ödül alanlara 2018 yarıyıl tatilinde Atina gezisi olarak belirlenmiştir.

SON BAŞVURU TARİHİ: 22.10.2017 saat: 24.00

Projelerin en geç 22 Ekim Pazar günü, saat 24.00’a kadar Wetransfer yoluyla izmirsmd@gmail.com adresine 5906x4134 piksel, 150 PPI JPG/PDF olarak yüklenmesi gerekmektedir.

Teslim edilen dijital paftaların üzerinde RUMUZ bulunmalı, proje sahiplerinin kimliğini belli eden herhangi bir işaret bulunamaz.

TESLİMDE İSTENENLER

Yarışmaya gönderilecek projeler 2016-2017 öğretim yılına ait olmalıdır. Panolar, dikey kullanılan, A1 formatında basılacak şekilde ve 2 pafta halinde tasarlanacaktır. Sergide 2 pafta yan yana asılacaktır. Panoların baskısı öğrenciler tarafından değil, İzmir SMD tarafından yapılacaktır.

TESLİM EDİLECEK BELGELER

Aşağıdaki talep edilen belgeler Wetransfer yoluyla izmirsmd@gmail.com adresine gönderilecektir.

• Katılım formu
• Okuldan onaylı öğrenci belgesi
• Proje, A1, 2 pano (Projelerin 5906x4134 piksel, 150 PPI JPG/PDF olarak yüklenmesi gerekmektedir.)

Katılım Formu için yukarıdaki "Başvuru" bölümüne tıklayınız.

TANITIM VE TİCARİ KULLANIM HAKLARI

Yarışmada ödül kazanan tasarım çizimleri ve uygulamaları, ödül kazanan yarışmacının adı da belirtilerek sergilenecektir.

Ödül kazansın veya kazanmasın yarışmaya katılan her yarışmacı, tasarımların sergilenmek amacıyla, İzmir SMD tarafından sergi ve benzeri organizasyonlarda geçici ya da sürekli olarak sergileme hakkına süresiz sahip olduğunu kabul ve taahhüt eder. Yarışmacı bu nedenle İzmir SMD’den telif veya her ne nam altında olursa olsun herhangi bir bedel talep etmeyeceğini kabul ve taahhüt eder.

Yarışmaya katılan her projede yarışmacının kendisi tarafından tasarlanmış olması, özgün olması, daha önce başka bir yerde üretilmemiş, yayınlanmamış olması ve başka bir tasarım yarışmasına katılmamış olması şartları aranmaktadır. Bunun aksi bir durumun tespiti halinde, proje yarışmadan diskalifiye edilir; ödül kazandıysa İzmir SMD tarafından geri alınır. Ayrıca yarışmaya gönderilen eserin özgün bir çalışma olmaması, aksine bir iddia olması ve üçüncü kişilerin tasarım üzerinde hak iddia etmesi durumunda sorumluluk yarışmacıya ait olacaktır. Yarışmacı, yarışmaya gönderilen tasarımların orijinal ve özgün olduğunu ve tasarımların özgün olmamasından doğacak tüm hukuki sorumluluklar ve tasarımlar ile ilgili olarak 3. şahıslar tarafından “Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu ile Endüstriyel Tasarımların Korunması Hakkındaki KHK” kapsamında yapılacak başvuruların ve tazminat taleplerinden doğacak her türlü sorumluluğun yarışmacıya ait olduğunu kabul ve taahhüt eder. Bu yarışmaya katılanlar, bu şartnamede belirlenen koşulları kabul etmiş sayılırlar.

MERHABA-İzmir SMD Öğrenci Bitirme Projesi Ödülü Jüri Tutanağı

Merhaba - İzmir SMD Öğrenci Bitirme Projesi Ödülü Jürisi, Tamer Aksüt, Hakan Demirel, Berna Tanverdi, Saitali Köknar, Burak Altınışık katılımları ve Dilek Safer'in raportörlüğünde 28. Ekim 2017 Cumartesi günü saat 10.00 ‘da toplandı.

(Daha önce jüri üyeliği ilan edilen Alpay Demirci'nin değerlendirme tarihinden iki gün önce değerlendirmeye katılamayacağını bildirmesi üzerine İzmir SMD yönetim kurulu üyesi Tamer Aksüt jüri üyesi olarak belirlenmiş ve değerlendirmede bulunmuştur.)

İlk gündem maddesi olarak Jüri Başkanı’nın seçimi yapıldı. Jüri Başkanlığına Berna Tanverdi oy birliği ile seçildi.

Raportör, yarışmaya 22 proje teslim edildiğini, iki projede belirtilen kimlik bilgilerinin raportör tarafından gizlenerek, 24 ekim 2017 tarihinde jüri üyeleriyle bireysel çalışmalarını yapmak üzere dijital olarak paylaşıldığını jüriye sundu.

Bireysel çalışmalarını tamamlamış olan jüri, teslim edilen tüm projeleri birlikte değerlendirdi.

Jüri, çalışmalarına yarışma kriterlerini görüşerek başladı. Yarışmaya farklı okullardan, farklı araziler ve farklı program verileri ile hazırlanıldığı göz önüne alınarak, her projenin kendi ürettiği hedefler ve söylemler doğrultusunda değerlendirilmesine karar verilmiş ve tüm projeler bu bakış açısı ile incelenmiş ve değerlendirilmiştir.

1. tur eleme: Bu aşamada jüri projelerin ifade yetkinliklerini ve geliştirdikleri söylemleri tartışmıştır. Tüm projelerin genel tasarım düzeyi, anlatım dili ve bütünlüğü değerlendirilmiş, ve değerlendirme sonucunda 2 15 16 20 sıra nolu projeler oy birliğiyle elenmiştir.

2.tur eleme: Bu aşamada projelerin ana tasarım kararları, dil bütünlüğü ve ifadesi, işlev çözümleri, arsa ve kentsel ölçek kararlarının temel düzeyde karşılanmış olup olmadığı değerlendirilmiştir.

 • 4 sıra nolu proje; fikirsel kurgu olumlu bulunmakla birlikte bir sistem tasarımına dönüştürülemediği, konteynerlerle oluşturulacağı önerilen alternatiflerin yeterince ifade edilemediği gerekçesiyle oy birliği ile elenmiştir.

 • 6 sıra nolu proje; dinamik bir konuyu bitmiş ve keyfi formlarla kurguladığı eleştirisiyle oy birliği ile elenmiştir.

 • 8 sıra nolu proje; diyagram aşamasında olumlu kararlar alınmasına rağmen yapı bileşenleri ve mekansal ifadelerinde yeterli olgunluğa erişemediği, yapının insan ölçeği ilişkilerindeki sorunlar nedeniyle oy birliği ile elenmiştir.

 • 9 sıra nolu proje; kültürel birikimdeki pasaj kavramının bir geçitten farkının yeterince irdelenmediği ve mekan öngörüsüne yansıtılmadığı değerlendirmesiyle oy birliği ile elenmiştir.

 • 17 sıra nolu proje; kesitte insan ölçeğini zorlayan kararlar ve gereğinden büyük ve kurguya olumlu katkı sağlamayan sirkülasyon alanları nedeniyle oy birliği ile elenmiştir.

 • 19 sıra nolu proje; geçiş mekanlarının diğer programlarla bütünleşmeyen mekanlar oluşturması nedeniyle oy birliği ile elenmiştir.

 • 21 sıra nolu proje; mekan örgütlenmesinin olgun bulunmaması ve diyagram kararlarının mimari ilişkilere dönüşmemesi nedeniyle oy birliği ile elenmiştir.

1 5 7 10 14 22 sıra nolu projeler oy birliği ile,

3 sıra nolu proje (karşı oy SK ve BA) ,

11 sıra nolu proje (karşı oy TA ve SK) ,

12 nolu proje (karşı oy HD ve BA) ,

13 sıra nolu proje ( karşı oy HD) oy çokluğu ile bir üst tura geçmiştir.

3.tur eleme : Bu aşamada projelerin, yapı ölçeğindeki kararları, işlevsel çözümleri ile arsa ve kentsel ölçek kararlarının kendi içinde tutarlılıkla ve ileri düzeyde sağlanıp sağlanmadığı değerlendirilmiştir.

 • 3 sıra nolu proje; sıkışık doku içinde yaşanabilir alanlar yaratması ve geçiş mekanlarının üst kotlara başarıyla taşınabilmesine rağmen, pasajın ara katlarda oluşan mekanlar tarafından beslenememesi nedeniyle SK karşı oyuyla oy çokluğuyla elenmiştir.

 • 11 sıra nolu proje; sunum dili projenin anlaşılmasını çok zor hale getirmiş, cephe bütünlüğü ve plan çözümleri ifade zorluğuna rağmen başarılı bulunmuş, özellikle planlarda açık alanların ifadesinin eksik kalması, yapının kent içerisindeki mimari etkisinin diyagram aşamasında bırakılmış olması olumsuz bulunmuş, oy birliği ile elenmiştir.

 • 12 sıra nolu proje; iç - dış ilişkiler yalın olmakla beraber, aynı kotlardaki mekanların kopukluğu ve imgesel olarak ele alınan düşey elemanın genel sirkülasyon açısından anlamlı bir katkı sağlayamaması nedeniyle BT ve TA karşı oylarıyla oy çokluğu ile elenmiştir.

4.tur eleme : Bu tura ödül grubuna giren projeler kalmış, bu projeler arasından eş değer ödül ve sergilenmeye değer bulunan projeler değerlendirilmiş ve ödül grubu belirlenmiştir.

1 7 13 14 sıra nolu projeler sergilenmek üzere oy birliği ile 18 sıra nolu proje oy çokluğu (karşı oy BT) ile sergilemeye değer görülmüştür.

5 22 sıra nolu projeler oy birliği ile 10 sıra nolu proje oy çokluğu (karşı oy BT ve TA) ile eş değer olarak ödüle layık görülmüştür.

 • 1 sıra nolu proje; kıyı sürekliliğini sağlayan vaziyet planı başarılı olmakla beraber, mevcut tarihi depo kalıntısıyla ilişkileri yeterince sorunsallaştırmamış olması olumsuz bulunmuş, iç mekan kurgusu başarılı bulunmakla beraber, alanın doğusunda kalan kent parçasına sırtını dönerek gelecekte kurulabilecek ilişkisel potansiyelleri göz ardı etmesi olumsuz bulunmuş, mekansal ve yapısal elemanların ölçek ve ölçülerindeki titizlik ve nitelikli ifade olumu bulunmuş,

 • 7 sıra nolu proje; tasarlanan deneyimler silsilesi olumlu bulunmakla birlikte kütlenin denize açılan parçası olumsuz bulunmuş, servis mekanlarının yetersiz olduğu tespit edilmiş,

 • 13 sıra nolu proje; okunaklı diyagramlar, olumlu hacimsel çözümler ile bir arayüz mekanı üretilmeye çalışılması takdir edilmekle birlikte yerleşim kararlarının bölgenin mevcut sorunlarının ortaya çıkardığı sıkıntıları göz ardı eden üst kot peyzajı çelişkili bulunmuş,

 • 14 sıra nolu proje; özgün ifade arayışı olumlu karşılanmış ancak suya yönelik önerilen ilişkilerin şematik seviyede kalması, söylemsel kurgu ile yapısal çözümler arasındaki kopukluklar olumsuz bulunmuş,

 • 18 sıra nolu proje; farklı sosyal ilişkiler ve mimari çözümleri arama cesareti ve alışılmamış mimari ilişkileri keşfeden tavrı olumlu bulunmuş, önerdiği yaşama karşılık gelen mimari çözümler yeterince geliştirilemediği düşünülmüş, cesur ve araştırmacı tavrı nedeniyle sergilenmeye değer bulunmuştur.

 

Ödül grubu, 5 sıra nolu, 22 sıra nolu, 10 sıra nolu proje olarak belirlenmiştir.

5 sıra nolu proje;

Kapsamlı bir yaklaşımla alan içerisindeki spekülasyonlar ile alanı sıkı bir fikir ile ele alan, yeşil doku içerisinde hafif bir yerleşme ile tüm kullanım biçimini kendi içerisinde oluşturduğu kademelenmiş bir alt kot önerisi ile içinde olduğu yeşil alanın çok katmanlı bir mekan üretimi elde edebilmesi ile çok başarılı bulunmuştur. Mekan kurgusunun çok çeşitli biçimlerde organize edilebilir olması kullanım çeşitliliğini içerisinde barındırmaktadır. Servis mekanları gibi ihtiyaçların her ne kullanım olur ise olsun mekandan bir şey eksiltmeyecek şekilde ele alınmamış olması juri tarafından eleştirilmiştir. Özgün yaklaşımı ve ürettiği büyüklüğün alan içerisindeki kullanım stratejisi ile ustaca ele alınması takdir edilmiş ve eş değer ödüle layık görülmüştür.

10 sıra nolu proje;

Oldukça zor bir alan ve konu ile basit bir prensip kararı ile baş edebilmiştir. Yollar ile çevrelenmiş, yapılaşma için uygun olmayan bir alan olduğu rahatlıkla söylenebilecek bir yerde tüm bu yollardan akıllıca uzaklaşma ve araya aldığı yeşil alanlar ile sıkı bir yerleşim kararı benimseyen proje iç alanda oluşturduğu korunaklı boşluk ile bulunduğu sorunlu durumlardan bir kez daha kendini soyutlamayı başarabilmiştir. Seçilen mimari dilin yalınlığı ve iddialı bir yapı yapmaktan uzak duran tavrı da jüri tarafından takdir edilmiş ve eş değer ödüle layık görülmüştür.

22 sıra nolu proje;

Geçmiş ile günümüz arasındaki durumu ele alan ve yerle kuracağı ilişkiyi bu bağlam üzerinden ele alarak mevcut olanı yeni ile ilişkilendirme biçimi ve bunu hassas bir şekilde ele alışı jüri tarafından takdir edilmiş, mimari dili oldukça sakin bir şekilde kuran bu bağlam eski ile yeni arasındaki ilişkiyi dengeleyen tavrı başarılı bulunmuştur. Ortaya konulan yapı elemanlarının tektoniği ile oldukça büyük ebatlı cephe elemanları jüri tarafından eleştirilmekle birlikte alana dair gösterdiği hassasiyet takdir edilmiş ve eş değer ödüle layık görülmüştür.

Jüri değerlendirme çalışmalarını 18.30'da rapor yazmak üzere sonlandırmıştır.

Rapor yazımı tamamlanmasından sonra kimliklerin tespitine geçilmiştir.

 

Sergileme : 1 sıra nolu proje -031194 rumuzla katılan proje sahibi

Okan FSF Turkcan - İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü

Sergileme : 7 sıra nolu proje -190857 rumuzla katılan proje sahibi

Funda Koltka - İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü

Sergileme : 13 sıra nolu proje -KR1VZ7 rumuzla katılan proje sahibi

Gökçe Çelikbilek - Dokuz Eylül Üniversitesi

Sergileme : 14 sıra nolu proje - 13257 rumuzla katılan proje sahibi

Selen Özdoğan - İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü

Sergileme : 18 sıra nolu proje -ECE rumuzla katılan proje sahibi

Ece Duran - İzmir Ekonomi Üniversitesi

Eş Değer Ödül : 5 sıra nolu proje -636749 rumuzla katılan proje sahibi

Ömer Başar - İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü

Eş Değer Ödül : 10 sıra nolu proje -350752 rumuzla katılan proje sahibi

Nihan Boran - Dokuz Eylül Üniversitesi

Eş Değer Ödül : 22 sıra nolu proje -10756 rumuzla katılan proje sahibi

Sena Kırmız - İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü

 

*****************************************************************************************

Jüri Değerlendirme Sonuçları

 

Sıra No : 1 - Rumuz : 031194 - SERGİLEME

Sıra No : 2 - Rumuz : 15231 - 1.ELEME

Sıra No : 3 - Rumuz : 313580 - 3.ELEME

Sıra No : 4 - Rumuz : 26426 - 2.ELEME

Sıra No : 5 - Rumuz : 636749 - EŞDEĞER ÖDÜL

Sıra No : 6 - Rumuz : 24893 - 2.ELEME

Sıra No : 7 - Rumuz : 190857 - SERGİLEME

Sıra No : 8 - Rumuz : 25174 - 2.ELEME

Sıra No : 9 - Rumuz : sede - 2.ELEME

Sıra No : 10 - Rumuz : 350752 - EŞDEĞER ÖDÜL

Sıra No : 11 - Rumuz : EYVA - 3.ELEME

Sıra No : 12 - Rumuz : 16358 - 3.ELEME

Sıra No : 13 - Rumuz : KR1VZ7 - SERGİLEME

Sıra No : 14 - Rumuz : 13257 - SERGİLEME

Sıra No : 15 - Rumuz : 121892 - 1.ELEME

Sıra No : 16 - Rumuz : ikibinyediyüzsekiz - 1.ELEME

Sıra No : 17 - Rumuz : 35642 - 2.ELEME

Sıra No : 18 - Rumuz : ECE - SERGİLEME

Sıra No : 19 - Rumuz : 355493 - 2.ELEME

Sıra No : 20 - Rumuz : marshmello - 1.ELEME

Sıra No : 21 - Rumuz : ZER0007 - 2.ELEME

Sıra No : 22 - Rumuz : 10756 - EŞDEĞER ÖDÜL

 

***************************************************************************

MERHABA - İzmirSMD Öğrenci Bitirme Projesi Ödülü Kazananlar Listesi


 Eş Değer Ödül   : 5 sıra no.lu proje -636749 rumuzla katılan proje sahibi

Ömer Başar - İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü

 

Eş Değer Ödül   : 10 sıra no.lu proje -350752 rumuzla katılan proje sahibi

Nihan Boran - Dokuz Eylül Üniversitesi

 

Eş Değer Ödül   : 22 sıra no.lu proje -10756 rumuzla katılan proje sahibi

Sena Kırmız  - İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü


 

Sergileme           : 1 sıra no.lu proje -031194 rumuzla katılan proje sahibi

Okan FSF Turkcan - İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü

 

Sergileme           : 7 sıra no.lu proje -190857 rumuzla katılan proje sahibi

Funda Koltka - İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü

 

Sergileme           : 13 sıra no.lu proje -KR1VZ7 rumuzla katılan proje sahibi

                              Gökçe Çelikbilek - Dokuz Eylül Üniversitesi

 

Sergileme           : 14 sıra no.lu proje - 13257  rumuzla katılan proje sahibi

Selen Özdoğan - İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü

 

Sergileme           : 18 sıra no.lu proje -ECE rumuzla katılan proje sahibi

Ece Duran - İzmir Ekonomi Üniversitesi

 

 

Projelerinizi ve taranıp gönderilmesi gereken diğer belgelerinizi Wetransfer yoluyla izmirsmd@gmail.com adresine gönderdikten sonra 0 533 916 30 92 no'lu telefondan arayıp projenizi yolladığınızı bildirmeniz önerilir.