AMAÇ
“İZMİR SMD ÖĞRENCİ BİTİRME PROJESİ ÖDÜLLERİ”, İzmir Serbest Mimarlar Derneği tarafından 2017 yılından bu yana İzmir kenti mimarlık okulları arasında en iyi bitirme projelerini seçmek, yeni / genç mimarları teşvik etmek ve özendirici bir ortam oluşturmak amacıyladüzenlenmektedir. 

 

BİÇİM VE TÜRÜ
“İZMİR SMD ÖĞRENCİ BİTİRME PROJESİ ÖDÜLLERİ”, mimarlık alanında İzmir kenti mimarlık okullarında eğitim görmüş lisans öğrencilerine açık ve tek aşamalı olarak düzenlenmiş, mimarlık öğrencileri bitirme projesi yarışmasıdır.

 

KATILIM ŞEKLİ
Ödül programına, mimarlık lisans eğitimini İzmir’deki mimarlık okullarında sürdürmüş öğrenciler, güz ve bahar yarıyıllarına ait bitirme projeleri ile katılabilir.*

Yarışmanın dili Türkçe’dir. Yarışma başvuruları web sitesi üzerinden tek aşamalı ve online olarak, herhangi bir ön kayıt yapılmaksızın alınmaktadır.

Yarışmaya katılım ücretsizdir.

Projeler A1 formatında dikey kullanılmış 2 pafta halinde dijital olarak teslim edilir. Sergilenmeye değer görülen ve ödül alan projeler İzmir SMD tarafından panolara basılarak ödül töreninde sergilenir. Ödül alan projeler Serbest Mimar dergisinde yayımlanır. Programa katılan tüm projeler İzmir SMD'nin web sitesinde arşivlenir.

(*) İzmirSMD 10. Dönem Yönetim Kurulu, ödül programının geçtiğimiz yıl pandemi nedeniyle yapılamamış olması nedeniyle, bu yılki organizasyonun 2021’in yanı sıra 2020 yılı bitirme projelerinin katılımına da açık olmasına ve her iki yıl için başvuruda bulunan projelerin ayrı ayrı değerlendirilerek ödüllendirilmesine karar vermiştir.

 

YARIŞMACILARDAN İSTENENLER
Yarışmaya gönderilecek başvurular 2019-2020 ya da 2020-2021 öğretim yılı bitirme projelerine ait olmalıdır.

Başvuru Formu eksiksiz bir biçimde doldurulmalı, proje yürütücüsü tarafından onaylanmalıdır.
Mezuniyet Belgesi veya proje başarı notunun yazılı olduğu transkript Proje Dikey kullanılmış 2 adet A1 pafta
(3507,9 x 4960,6 piksel boyutlarında / jpg veya pdf formatında)


Dijital paftaların dosya isimleri, örnekteki gibi 5 rakamdan oluşan bir rumuz ile katılım yılını ve pafta sırasını gösterir sayıdan oluşmalıdır.

Örnek 01: 18579_2020_01 ve 12579_2020_02
Örnek 02: 52487_2021_01 ve 52487_2021_02 gibi 

Rumuz 5 rakamdan oluşmalı ve rumuzda kullanılan rakamlar tekrarlanmamalı, sıralı olmamalıdır.

Paftalardaki tüm yazılar Türkçe olmalıdır.

Teslim edilen dijital paftaların üzerinde, proje sahiplerinin kimliğini belli eden (okul adı, isim, soyisim, dersin kodu, vb.) herhangi bir işaret, yazı, sembol kullanılmayacak; paftalar üzerinde rumuz kesinlikle yer almayacaktır.

Başvurular, üzerinde rumuzun yazılı olduğu sıkıştırılmış (*.zip / *.rar) bir klasör içinde wetransfer ile izmirsmd@gmail.com adresine gönderilecektir. 

 

TAKVİM
“MERHABA - İZMİR SMD ÖĞRENCİ BİTİRME PROJESİ ÖDÜLLERİ” her yıl düzenlenir. Yarışma İzmir’deki mimarlık okullarında eğitim öğretimin sona ermesi ile birlikte ilan edilir. Duyuru, İzmir SMD web sayfasından yapılır. Başvuru formuna İzmir SMD web sayfasından ve ilgili okulların Mimarlık Bölüm Başkanlıkları’ndan erişilebilir. 

 

SON BAŞVURU TARİHİ: 27.08.2021 saat: 24.00
SEÇİCİ KURUL DEĞERLENDİRMESİ: 02.09.2021 – 03.09.2021 

 

SEÇİCİ KURUL
Seçici Kurul, beş asil ve iki yedek üyeden oluşur. Seçici Kurul üyelerinden üçünü, TSMD, İstanbul SMD ve İzmir SMD üyelerinden seçilmiş birer kişi, diğer ikisini İzmir SMD tarafından belirlenen, ödüllendirme döneminde İzmir’deki üniversitelerde görev almamış olan akademisyen üyeler oluşturur. Yedek üyeler İzmir SMD üyeleri arasından seçilir. Raportör ve/veya raportörler İzmir Serbest Mimarlar Derneği tarafından belirlenir. TSMD, İstanbul SMD ve İzmir SMD Yönetim Kurulu Başkanları, Danışman Jüri Üyesi olarak görev yapar.

2020 - 2021 Seçici Kurulu**
Danışman Jüri Üyeleri:
Tamer AKSÜT, Y. Mimar (İzmir SMD)
                                   Durmuş DİLEKCİ, Y. Mimar (İstanbul SMD)
                                   Ali Osman ÖZTÜRK, Y. Mimar (TSMD)

H. Onur DİNMEZ, Y. Mimar ( İzmir SMD – Sekreter Üye)

Asil Üyeler:
                                   Öznur ÇAKIR, Y. Mimar (İzmir SMD)
                                   Gözde KAN ÜLKÜ, Dr. Öğr. Ü. (PAÜ)
                                   Önder KAYA, Y. Mimar (TSMD)
Yavuz Selim SEPİN, Y. Mimar (İstanbul SMD)
                                   Şebnem YÜCEL, Prof. Dr. (MEF)
Yedek Üyeler:
                                   Başak AKKOYUNLU, Mimar (İzmir SMD)
                                   Arda IŞIK, Y. Mimar (İzmir SMD)
Raportörler:
                                   İlker ÖZDEL, Y. Mimar (İzmir SMD)
                                   Necdet ULEMA, Mimar (İzmir SMD)
(**) İsimler soyadına göre alfabetik olarak sıralanmıştır. 

 

ÖDÜLLER
Jüri tarafından 2020 ve 2021 yılı katılımcıları arasından, 3’er adet proje Eşdeğer Ödül ile ödüllendirilir. Ayrıca her iki yıl için yine ayrı ayrı değerlendirilerek 5’er adet proje sergilenmek üzere seçilir.
2020 - 2021 ÖDÜLLERİ: Ödül her dönem için 3 proje olmak üzere, 6 projenin her biri için 1.000 TL + GstarCAD 2021 Stand Alone Professional Flexnet 1 YıllıkAbonelik olarak belirlenmiştir.

 

TANITIM VE TİCARİ KULLANIM HAKLARI
Yarışmada ödül kazanan tasarım çizimleri ve uygulamaları, ödül kazanan yarışmacının adı, soyadı, okulu belirtilerek sergilenecektir.

Ödül kazansın veya kazanmasın yarışmaya katılan her yarışmacı, tasarımların sergilenmek amacıyla, İzmir SMD tarafından sergi ve benzeri organizasyonlarda geçici ya da sürekli olarak sergileme hakkına süresiz sahip olduğunu kabul ve taahhüt eder. Yarışmacı bu nedenle İzmir SMD’den telif veya her ne nam altında olursa olsun herhangi bir bedel talep etmeyeceğini kabul ve taahhüt eder.

Yarışmaya katılan her projede yarışmacının kendisi tarafından tasarlanmış olması, özgün olması, daha önce başka bir yerde üretilmemiş olması şartları aranmaktadır. Bunun aksi bir durumun tespiti halinde, proje yarışmadan diskalifiye edilir; ödül kazandıysa İzmir SMD tarafından geri alınır. Ayrıca yarışmaya gönderilen eserin özgün bir çalışma olmaması, aksine bir iddia olması ve üçüncü kişilerin tasarım üzerinde hak iddia etmesi durumunda sorumluluk yarışmacıya ait olacaktır. Yarışmacı, yarışmaya gönderilen tasarımların orijinal ve özgün olduğunu ve tasarımların özgün olmamasından doğacak tüm hukuki sorumluluklar ve tasarımlar ile ilgili olarak 3. şahıslar tarafından “Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu ile Endüstriyel Tasarımların Korunması Hakkındaki KHK” kapsamında yapılacak başvuruların ve tazminat taleplerinden doğacak her türlü sorumluluğun yarışmacıya ait olduğunu kabul ve taahhüt eder. Bu yarışmaya katılanlar, bu şartnamede belirlenen koşulları kabul etmiş sayılırlar.

Sorularınızı info@izmir-smd.org.tr adresine iletebilirsiniz.

 

Soru1: Proje yürütücüsü başvuru formunu ıslak imzalı olarak mı imzalamalı, yoksa e-imza da kabul ediyor musunuz?

Cevap1: Evet, e-imza kabul edilmektedir.

 

Soru2: Birden fazla yürütücü hoca olsa da bir tane proje yürütücüsü yazsak olur mu?

Cevap2: Proje yürütücülerinin en az birinin onayı yeterlidir, tümünün onayına gerek yoktur.

 

Soru3: Başvuru formundaki telefon ve e-posta bilgisine proje yürütücüsünün bilgileri mi yazılmalı?

Cevap3: Evet, başvuru formundaki telefon ve e-posta bilgilisine proje yürütücüsünün bilgileri yazılmalıdır.

 

Soru4: Proje başarı notunun yazılı olduğu transcript için sadece 8 yarıyıl kısmını iletmemiz yeterli midir? Yoksa diğer dönemlerin de bulunduğu bütün sayfayı mı iletelim?

Cevap4: 8 yarıyıl kısmı yeterlidir.

 

Soru5: Web sitesindeki başvuru kısmında bulunan "iletiniz" bölümüne ne yazılması gerekiyor.?

Cevap5: Eklemek istediğiniz herhangi bir not varsa iletebilmeniz için "iletiniz" bölümü bulunmaktadır.

 

Soru6: Öğrenci bitirme projesi ödülleri yarışma duyurusunda son başvuru tarihi 27.08.2021 saat 24 olarak belirtilmiş. Bir karışıklık olmaması açısından 27.08.2021 günü saat 23.59 olarak mı yoksa 27.08.2021 saat 0 yani 26 ağustos gününün bitimi ve 27sinin başlangıcı olarak belirtilmek istendi sormak istedim.?

Cevap6: Son başvuru tarihi 27.08.2021 günü saat 23.59 olarak belirlenmiştir.

MERHABA-İzmir SMD Öğrenci Bitirme Projesi Ödülü 2020

SONUÇLAR İÇİN TIKLAYINIZ....

JÜRİ TUTANAĞI İÇİN TIKLAYINIZ....

SEÇİCİ KURUL DEĞERLENDİRME TUTANAĞI

Merhaba-İzmir SMD Öğrenci Bitirme Projesi Ödülü 2020 seçici kurulu Öznur Çakır, Gözde Kan Ülkü, Önder Kaya, Yavuz Selim Sepin, Şebnem Yücel ile danışman jüri üyeleri Tamer Aksüt, Durmuş Dilekçi, Ali Osman Öztürk katılımları ve Necdet Ulema raportörlüğünde 02.09.2021 günü saat 10.00 ‘da online zoom üzerinden toplandı.

İlk gündem maddesi olarak Seçici Kurul Başkanı’nın seçimi yapıldı. Şebnem Yücel oy birliği ile başkanlığa seçildi.

Raportör, yarışmaya 21 proje teslim edildiğini bildirdi. 21 projede belirtilen kimlik bilgilerinin raportör tarafından gizlenerek, 30.08.2021 tarihinde bireysel çalışmalarını yapmak üzere Seçici Kurul ile dijital olarak paylaşıldığını belirtti. Seçici Kurul, 17 ve 21 sıra numaralı projelerin şartnamede belirtilen teslim şartlarına uymadığı gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakılmasına karar verdi.
Bireysel incelemelerini tamamlamış olan Seçici Kurul, çalışmalarına değerlendirme kriterlerinin saptanmasıyla başladı. Yarışmaya farklı okullardan, farklı arazi ve program verileriyle hazırlanıldığı göz önüne alınarak, her projenin kendi ürettiği hedefler ve söylemler doğrultusunda değerlendirilmesine karar verilerek ve tüm projeler bu bakış açısıyla birlikte değerlendirmeye başlandı.

1. tur eleme: Bu aşamada jüri üyeleri projelerin geliştirdikleri söylemleri ve ifade yetkinliklerini tartışmıştır. Tüm projelerin genel tasarım düzeyi, anlatım dili ve bütünlüğü, işlevsel çözümleri ile arsa ve kentsel ölçek kararlarının tutarlılığı değerlendirilmiş ve değerlendirme sonucunda 03, 05, 06, 09, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 20 sıra nolu projeler oy birliği ile elenmiştir

2. tur eleme: Bu tura ödül grubuna giren ve sergilemeye değer bulunan projeler kalmıştır.
01, 02, 04, 14 ve 18 sıra nolu projeler oy birliği ile sergilemeye değer görülmüştür.
07, 08, 19 sıra nolu projeler oy birliği ile ödüle layık görülmüştür.

01 sıra nolu proje; kentlinin, iradesi dışında gerçekleştirilen kentsel dönüşüm uygulamalarına karşı mevcut yapılaşmaya müdahale ederek kendi kentlerini kurma önerisi başarılı bulunmakla birlikte, bu müdahalenin karşı çıktığından daha zengin bir kent mekanı üretememiş olması eleştirilmiştir.

02 sıra nolu proje; yüksek katlı yapıların öne çıktığı mevcut kent dokusu içinde ürettiği alternatif yerleşimin ölçeği, iklimsel hassasiyeti ve yerel ile ilişkiyi geleneksel tipolojilerle fakat onlara benzemeden kurma çabası olumlu bulunmuş, özellikle kesitlerin daha detaycı bir şekilde ele alınması beklenmiştir.

04 sıra nolu proje; ortaya koyduğu kurguya getirdiği ekolojik altyapı önerilerinin ulaştığı araştırma ve detay seviyesi takdir edilmiş, farklı arazilerde farklı birleşme şekillerinin, çeşitlenmelerin örneklenmemiş olması eleştirilmiştir.

14 sıra nolu proje; Kentin önemli bir merkezini odağına alan platformların içeriğindeki kullanım senaryoları ile etkinliği konusunda tereddüt oluşturmakla birlikte, sunumdaki anlaşılır ve net ifadeler ile anlatım tekniği başarılı bulunmuştur.

18 sıra nolu proje; Yoğunlaştığı kavramlara olan hakimiyeti tartışılır bulunsa da, fikrini aktarmada kullandığı çizim dilinin anlaşılır ifadesi ve sunumundaki netlik başarılı bulunmuştur.

Ödül grubu, 07 sıra nolu, 08 sıra nolu, 19 sıra nolu proje olarak belirlenmiştir.

07 sıra nolu proje;
İnsanların suya erişimi için kurulan sisteme yönelttiği eleştiri ve tanımladığı sorun karşısında önerdiği çözüm önerisi olumlu bulunmuş, bunu yaparken oluştuduğu mekanlar ve sunumundaki netlik başarılı olarak değerlendirilmiştir.

08 sıra nolu proje;
Kentin kamusal alan gereksinimlerini karşılamayı amaçlayan bir müdahale aracı olarak kurgulanan makine fikri kararlı ve tutarlı olarak görülmüş, kurduğu sistemin mekansallaşma becerisi başarılı bulunmuştur.

19 sıra nolu proje;
Geleceğe ilişkin ortaya koyduğu gerçekçi senaryo ve küresel bir sorun karşısında geliştirdiği çözüm önerileri başarılı bulunmuş, güçlü ve ifadeli sunumu ile özellikle kesitlerde ortaya koyduğu detaylı çizim dili olumlu olarak değerlendirilmiştir.

Rapor yazımının tamamlanmasından sonra kimlik tespitine geçildi. Buna göre;
Sergileme : 1 sıra nolu proje - 40821 rumuzla katılan proje sahibi - Efecan Kuyusuz – Dokuz Eylül Üniversitesi
Sergileme : 2 sıra nolu proje - 82571 rumuzla katılan proje sahibi - Aybüke Taşer– Yaşar Üniversitesi
Sergileme : 4 sıra nolu proje – 53814 rumuzla katılan proje sahibi - Alp Buğra Nazar– İzmir Ekonomi Üniversitesi
Sergileme : 14 sıra nolu proje - 13857 rumuzla katılan proje sahibi - Betül Aybüke Meral– Yaşar Üniversitesi
Sergileme : 18 sıra nolu proje – 29481 rumuzla katılan proje sahibi - Gülseren Elif Köseoğlu– Yaşar Üniversitesi
Eşdeğer Ödül : 7 sıra nolu proje - 35201 rumuzla katılan proje sahibi - İrem Dere- İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü
Eşdeğer Ödül : 8 sıra nolu proje - 48519 rumuzla katılan proje sahibi - Volkan Kaya - Dokuz Eylül Üniversitesi
Eşdeğer Ödül : 19 sıra nolu proje - 76015 rumuzla katılan proje sahibi - Yasemin Demirkol - İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü

 


 

MERHABA-İzmir SMD Öğrenci Bitirme Projesi Ödülü 2021

SONUÇLAR İÇİN TIKLAYINIZ....

JÜRİ TUTANAĞI İÇİN TIKLAYINIZ....

SEÇİCİ KURUL DEĞERLENDİRME TUTANAĞI

Merhaba-İzmir SMD Öğrenci Bitirme Projesi Ödülü 2021 seçici kurulu Öznur Çakır, Gözde Kan Ülkü, Önder Kaya, Yavuz Selim Sepin, Şebnem Yücel ile danışman jüri üyeleri Tamer Aksüt, Durmuş Dilekçi, Ali Osman Öztürk katılımları ve Necdet Ulema raportörlüğünde 02.09.2021 günü saat 10.00 ‘da online zoom üzerinden toplandı.

İlk gündem maddesi olarak Seçici Kurul Başkanı’nın seçimi yapıldı. Şebnem Yücel oy birliği ile başkanlığa seçildi.

Raportör, yarışmaya 47 proje teslim edildiğini bildirdi. 47 projede belirtilen kimlik bilgilerinin raportör tarafından gizlenerek, 30.08.2021 tarihinde bireysel çalışmalarını yapmak üzere Seçici Kurul ile dijital olarak paylaşıldığını belirtti. Seçici Kurul, 44 sıra numaralı projenin şartnamede belirtilen teslim şartlarına uymadığı gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakılmasına karar verdi.

Bireysel incelemelerini tamamlamış olan Seçici Kurul, çalışmalarına değerlendirme kriterlerinin saptanmasıyla başladı. Yarışmaya farklı okullardan, farklı arazi ve program verileriyle hazırlanıldığı göz önüne alınarak, her projenin kendi ürettiği hedefler ve söylemler doğrultusunda değerlendirilmesine karar verilerek ve tüm projeler bu bakış açısıyla birlikte değerlendirmeye başlandı.

1. tur eleme: Bu aşamada jüri üyeleri projelerin geliştirdikleri söylemleri ve ifade yetkinliklerini tartışmıştır. Tüm projelerin genel tasarım düzeyi, anlatım dili ve bütünlüğü, işlevsel çözümleri ile arsa ve kentsel ölçek kararlarının tutarlılığı değerlendirilmiş ve değerlendirme sonucunda 01, 02, 03, 04, 05, 06, 09, 10, 11, 13, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 30, 33, 34, 36, 37, 38, 39, 40, 42, 43, 45 sıra nolu projeler oy birliği ile elenmiştir.

2. tur eleme: Bu aşamada projelerin düşünsel altyapısının derinliği, söylemlerindeki tutarlılık ve bulundukları yer ile kurdukları ilişkinin ileri düzeyde sağlanıp sağlanamadığı değerlendirilmiş ve değerlendirme sonucunda 07, 08, 26, 31 sıra nolu projeler oy birliği ile elenmiştir.

3. tur eleme: Bu tura ödül grubuna giren ve sergilemeye değer bulunan projeler kalmıştır

14 sıra nolu proje oy çokluğu ile (karşı oy: G.K.Ülkü) ve 17, 32, 35 ve 47 sıra nolu projeler oy birliği ile sergilemeye değer görülmüştür.

12 sıra nolu proje oy çokluğu ile (karşı oy: G.K.Ülkü), 41, 46 sıra nolu projeler oy birliği ile ödüle layık görülmüştür.

14 sıra nolu proje; göçmenler tarafından kullanılmak üzere oluşturulan geçici barınma birimlerinin tekrar eden yapısından kaynaklı güçlü ifadesi, bulunduğu yer ile kurduğu sakin ve dengeli ilişki ve yeniden işlevlendirme olanaklarına sahip olma potansiyeli başarılı bulunmuştur.

17 sıra nolu proje; oluşturduğu yapı kompleksi içinde kalmış, kentin belleğinde önemli kabul edilebilecek bir yapıyı abartıya kaçmadan okutma gayreti, yere ilişkin analizleri ve kesitlerin verdiği üç boyutlu mekan algısı olumlu bulunmuştur.

32 sıra nolu proje; kurmuş olduğu insan ölçekli yaşam alanı ve düşüncesini aktarmakta kullandığı grafik dil başarılı bulunmuş, çevresiyle ilişki kurma yönünde bir senaryo geliştirememiş olması eleştirilmiştir.

35 sıra nolu proje; içinde yer aldığı kentsel doku ile kurduğu ilişkinin ölçeksizliği eleştirilmiş, bununla birlikte sunumundaki hassasiyet olumlu olarak değerlendirilmiştir.

47 sıra nolu proje; termik santralin kül çukuru içerisinde kurulmuş olan distopik kurgu ile bu kurguyu aktarmakta kullanılan cesur grafik dil başarılı bulunmuştur.

Ödül grubu, 12 sıra nolu, 41 sıra nolu, 46 sıra nolu proje olarak belirlenmiştir.

12 sıra nolu proje; Kullanım amacı ile konumlandığı yerin çok tutarlı bir şekilde örtüşmesi, eklemlendiği Boğaziçi Köprüsü’nün estetiğine saygılı duruşu ile zor bir bağlamda sadelik içinde varolma kaygısı başarılı bulunmuştur.

41 sıra nolu proje; Deprem gibi bir afetin ardından bölge için önerdiği geçici strüktürlerin bir araya gelişlerindeki başarılı kurgusu, bulunduğu yerin boşluklarına nüfuz etmesindeki beceri, basit görünümü altında çevresine hassasiyetle yaklaşımı olumlu olarak değerlendirilmiştir.

46 sıra nolu proje; Güncel bir durum olarak pandemi koşullarında ölçeğinden çekinmeksizin mevcut bir liman alanında kurmuş olduğu eşik mekanı incelikle işlemiş olması, mimari dilinde ve grafik anlatımındaki ustalık başarılı bulunmuştur.

Rapor yazımının tamamlanmasından sonra kimlik tespitine geçildi. Buna göre;
Sergileme : 14 sıra nolu proje - 26471 rumuzla katılan proje sahibi - Muhammed Masum Özdemir – Dokuz Eylül Üniversitesi
Sergileme : 17 sıra nolu proje - 36947 rumuzla katılan proje sahibi - Banı Çiçek BAŞYURT – Yaşar Üniversitesi
Sergileme : 32 sıra nolu proje – 42918 rumuzla katılan proje sahibi - Beste Demircan – İzmir Ekonomi Üniversitesi
Sergileme : 35 sıra nolu proje - 59082 rumuzla katılan proje sahibi - Kıvılcım Yavuz – Yaşar Üniversitesi
Sergileme : 47 sıra nolu proje – 67529 rumuzla katılan proje sahibi - Sıla Berdan Saygılı– Dokuz Eylül Üniversitesi
Eşdeğer Ödül : 12 sıra nolu proje - 91082 rumuzla katılan proje sahibi - Ceren Ergüler - İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü
Eşdeğer Ödül : 41 sıra nolu proje - 73582 rumuzla katılan proje sahibi - Sevda Öztürk - Dokuz Eylül Üniversitesi
Eşdeğer Ödül : 46 sıra nolu proje - 35291 rumuzla katılan proje sahibi - İlhan Tunç - Dokuz Eylül Üniversitesi

Projelerinizi ve taranıp gönderilmesi gereken diğer belgelerinizi Wetransfer yoluyla izmirsmd@gmail.com adresine gönderdikten sonra 0 533 916 30 92 no'lu telefondan arayıp projenizi yolladığınızı bildirmeniz önerilir.