MERHABA 2019

İZMİRSMD ÖĞRENCİ BİTİRME PROJESİ ÖDÜLÜ 2019

AMAÇ

İzmir Serbest Mimarlar Derneği tarafından İzmir kenti mimarlık okulları arasında en iyi bitirme projelerini seçmek, yeni/genç mimarları teşvik etmek, özendirici bir ortam oluşturmak amacıyla düzenlenir.

BİÇİM VE TÜRÜ

Yarışma mimarlık alanında, İzmir kenti mimarlık okulları lisans öğrencilerine açık ve tek aşamalı olarak düzenlenmiş olup, ulusal bir mimarlık öğrencisi proje yarışmasıdır.

KATILIM ŞEKLİ

Yarışmaya İzmir Mimarlık okullarındaki, mimarlık lisans öğrencileri 2018-2019 güz ve bahar yarıyıllarına ait başarılı oldukları bitirme projeleri ile katılabilir.

Yarışmanın dili Türkçedir.

Yarışma başvuruları web sitesi üzerinden tek aşamalı ve online olarak herhangi bir ön kayıt bulunmaksızın alınmaktadır.

Yarışmaya katılım ücretsizdir.

Projeler A1 formatında dikey kullanılmış 2 pafta halinde dijital olarak teslim edilir. Sergilenmeye değer görülenler ve ödül alan projeler İzmir SMD tarafından panolara basılarak ödül töreninde sergilenir. Ödül alan projeler Serbest Mimar Dergisi'nde basılır. Tüm katılan projeler İzmir SMD'nin web sayfasında arşivlenir.

YARIŞMACIDAN İSTENENLER

Başvuru Formu doldurulup, proje yürütücüsüne onaylatılmış olmalıdır.

 • Mezuniyet Belgesi veya proje başarı notunun yazılı olduğu transkript

 • Proje

Dikey kullanılmış 2 adet A1 pafta

(59,4 x 84 cm boyutlarında, 150dpi (pixel/inç), tiff veya pdf formatında )

Her paftanın sağ üst köşesine 5 rakamdan oluşan bir rumuz yazılmalıdır.

Rumuz paftada 1 x 5 cmlik yer kaplayabilir.

Paftalar üzerinde kimlik (okul adı, isim soy isim, dersin kodu vb.) belirtilecek hiçbir işaret yazı ve sembol kullanılamaz.

Paftalardaki tüm yazılar Türkçe olmalıdır.

 

 • Teslim Klasörü - Onaylı Başvuru Formu,

- Mezuniyet Belgesi veya Transkript,

- 2 adet proje paftası

Üzerinde rumuz yazılı bir klasör içinde wetransfer ile izmirsmd@gmail.com adresine bildirilen tarihe kadar gönderilir.

 

* İstenenlerin eksik olması veya katılımcı kimliğini ve okulunu açıklayan herhangi bir işaret elenme sebebidir.

 

TAKVİM

MERHABA - İZMİR SMD ÖĞRENCİ BİTİRME PROJESİ ÖDÜLLERİ her yıl düzenlenir. Yarışma her yıl mayıs ayı içinde ilan edilir. Son başvuru haziran ayında ilan edilen tarihte yapılır. Duyuru İzmir SMD web sayfasından yapılır. Başvuru Formuna İzmir SMD web sayfasından ve ilgili okulların Mimarlık Bölüm Başkanlıklarından erişilebilir.

2019 Son Başvuru Tarihi : 26.06.2019 saat: 24.00

Değerlendirme : 01.07.2019 – 03.07.2019

 

SEÇİCİ KURUL

Seçici Kurul beş kişiden oluşur. Ayrıca bir yedek üye ve bir raportör belirlenir. Beş üyenin üçünü, Türk SMD, İstanbul SMD ve İzmir SMD üyelerinden seçilmiş birer kişi, diğer ikisini İzmir SMD Yönetim Kurulu tarafından seçilmiş akademisyen üyeler oluşturur. Seçici Kuruldan bir akademisyen üye iki dönem üst üste görev yapar. İzmir Serbest Mimarlar Derneği raportörü de belirler.

2019 Seçici Kurulu:

1. İstanbul SMD SİBEL DALOKAY BOZER

2. Türk SMD ÖNDER KAYA

3. İzmir SMD TAMER AKSÜT

4. Akademisyen üye BURAK ALTINIŞIK (PAÜ)

5. Akademisyen üye KAYAHAN TÜRKANTOZ (MSÜ)

6. Yedek üye İzmir SMD BURCU ÖZEN KUNDAK

7. Raportör İzmir SMD DÜRRİN ULEMA

 

2019 Danışma Kurulu

Aslı Vatanperver (İzmirSMD)

H.Onur Dinmez (İzmirSMD)

 

ÖDÜLLER

Seçici Kurul tarafından 3 Eşdeğer Ödül verilir. Ayrıca …. Sergilenecek Proje seçilir.

2O19 Ödülü : Ödül ZEUGMA ANTİK KENT GEZİSİ olarak belirlenmiştir.

TANITIM VE TİCARİ KULLANIM HAKLARI

 • Yarışmada ödül kazanan tasarım çizimleri ve uygulamaları, ödül kazanan yarışmacının adı, soyadı ve okulu da belirtilerek sergilenecektir.

 • Ödül kazansın veya kazanmasın yarışmaya katılan her yarışmacı, tasarımların sergilenmek amacıyla, İzmir SMD tarafından sergi ve benzeri organizasyonlarda geçici ya da sürekli olarak sergileme hakkına süresiz sahip olduğunu kabul ve taahhüt eder. Yarışmacı bu nedenle İzmirSMD’ den telif veya her ne nam altında olursa olsun herhangi bir bedel talep etmeyeceğini kabul ve taahhüt eder.

 • Yarışmaya katılan her projede yarışmacının kendisi tarafından tasarlanmış olması, özgün olması, daha önce başka bir yerde üretilmemiş, yayınlanmamış olması ve başka bir tasarım yarışmasına katılmamış olması şartları aranmaktadır. Bunun aksi bir durumun tespiti halinde, proje yarışmadan diskalifiye edilir; ödül kazandıysa İzmir SMD tarafından geri alınır. Ayrıca yarışmaya gönderilen eserin özgün bir çalışma olmaması, aksine bir iddia olması ve üçüncü kişilerin tasarım üzerinde hak iddia etmesi durumunda sorumluluk yarışmacıya ait olacaktır.

 • Yarışmacı, yarışmaya gönderilen tasarımların orijinal ve özgün olduğunu ve tasarımların özgün olmamasından doğacak tüm hukuki sorumluluklar ve tasarımlar ile ilgili olarak 3. şahıslar tarafından “Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu ile Endüstriyel Tasarımların Korunması Hakkındaki KHK” kapsamında yapılacak başvuruların ve tazminat taleplerinden doğacak her türlü sorumluluğun yarışmacıya ait olduğunu kabul ve taahhüt eder.

 • Bu yarışmaya katılanlar, bu şartnamede belirlenen koşulları kabul etmiş sayılırlar.

SONUÇLAR İÇİN TIKLAYINIZ....

MERHABA-İzmir SMD Öğrenci Bitirme Projesi Ödülü 2019 Jüri Tutanağı

Merhaba - İzmir SMD Öğrenci Bitirme Projesi Ödülü 2019 asıl jürisi, Burak Altınışık, Kayahan Türkantoz, Önder Kaya, Sibel Dalokay Bozer, Tamer Aksüt katılımları ve Dürrin Ulema’nın raportörlüğünde 03.07.2019 Çarşamba günü saat 10.00 ‘da toplandı.

İlk gündem maddesi olarak Jüri Başkanı’nın seçimi yapıldı. Jüri Başkanlığına Önder Kaya oy birliği ile seçildi.

Raportör, yarışmaya 42 proje teslim edildiğini bildirdi. 42 projede belirtilen kimlik bilgilerinin raportör tarafından gizlenerek, 02.07.2019 tarihinde jüri üyeleriyle bireysel çalışmalarını yapmak üzere dijital olarak paylaşıldığını jüriye sundu.

Bireysel çalışmalarını tamamlamış olan jüri, teslim edilen tüm projeleri birlikte değerlendirdi.

Jüri, çalışmalarına yarışma kriterlerini görüşerek başladı. Yarışmaya farklı okullardan, farklı araziler ve farklı program verileri ile hazırlanıldığı göz önüne alınarak, her projenin kendi ürettiği hedefler ve söylemler doğrultusunda değerlendirilmesine karar verilmiş ve tüm projeler bu bakış açısı ile incelenmiş ve değerlendirilmiştir.

1. tur eleme: Bu aşamada jüri üyeleri projelerin ifade yetkinliklerini ve geliştirdikleri söylemleri tartışmıştır. Tüm projelerin genel tasarım düzeyi, anlatım dili ve bütünlüğü değerlendirilmiş, ve değerlendirme sonucunda 7, 17, 24, 26, 28, 29, 30, 34, 35, 39 sıra nolu projeler oy birliğiyle elenmiştir.

2.tur eleme: Bu aşamada projelerin ana tasarım kararları, dil bütünlüğü ve ifadesi, işlev çözümleri, arsa ve kentsel ölçek kararlarının temel düzeyde karşılanmış olup olmadığı değerlendirilmiştir.

 • 8 sıra nolu proje; projede yazılan tasarım senaryosu tasarım problemiyle ilişkisiz bulunmuştur,

 • 9 sıra nolu proje; dışarıdan gelebilecek her kuvvete karşı insan vücudu da kendisini korumak için bir eylemde bulunması fikri olumlu karşılanmakla birlikte bunun kütle ve plan çözümlemelerine yansıması yeterli görülmemiştir

 • 10 sıra nolu proje; Kentsel ölçekte müşterekliğe dayalı alternatif doğal bir yaşam çevresi üretme fikrine gösterilen hassasiyet olumlu bulunmuş ancak, tek odaklı fonksiyon çözümlemeleri ve bunun kısıtlı kalması, mimari projeye yansıması yetersiz bulunmuştur.

 • 13 sıra nolu proje; projenin kentsel ölçekteki yaklaşımı, arka kısımla bağlantı kurma niyeti olumlu bulunmuş ancak proje alanı ve kıyı şeridi arasındaki ilişki önerisinin yeterli düzeyde olgunlaşmadığı görülmüştür.

 • 15 sıra nolu proje; türetilmeye çalışılan eylemler döngüsü fikri ve potanyiseli olumlu bulunmakla birlikte, bu yaklaşımın kurguya tam olarak yansıtılamaması eleştirilmiştir.

 • 16 sıra nolu proje; kotlardaki farkın değerlendirilememesi ve bu kararın yeterli derecede çözümlenememesi jüri tarafından olumsuz eleştirilmiştir.

 • 22 sıra nolu proje; Susuzdede parkından kıyı hattına erişen üst kottaki platform ve kısıtlı fonksiyonlar yetersiz olarak değerlendirilmiştir.

 • 25 sıra nolu proje; yapılan kentsel okuma çabaları olumu karşılanmakla beraber önerilen kütle ve çevre düzenlemesi yetersiz görülmüştür.

 • 27 sıra nolu proje; kıyı şeridi mevcut yapılaşma alanında bulunan tasarım yoğun kütlesel öneri ve insan ölçeğindeki olumsuz ilişki eleştirilmiştir.

 • 32 sıra nolu proje; tariflenen temayla oluşturulan kütle ve plan şeması arasında bağlantı bulunmamıştır.

 • 33 sıra nolu proje; çayın iki yakasını birleştiren köprü ile önerilen yapı arasındaki ilişki jüri tarafından zayıf bulunmuştur.

 • 36 sıra nolu proje; kentsel üretim, sürdürülebilir ve kendi kendine yeten kent olma çabasının önerilen tasarımla olan ilişkisi yetersiz bulunmuştur.

 • 38 sıra nolu proje; yeni bir merkez oluşturma çabası ve bunu desteklemeye çalışan öneri jüri tarafından yetersiz bulunmuştur.

 • 41 sıra nolu proje; Sahil şeridinde gösterilmeye çalışılan hassasiyet olumlu bulunmakla beraber , tasarım anlatım ve ifade yetersiz bulunmuştur.

 • 42 sıra nolu proje; Tarihi Asansör ile ilişki kurulmaya çalışılmış ancak Kıyı ile ilişkinin kopuk olduğu düşüncesine öneri olarak sunulan tasarımın yeteri kadar geçirgen olmaması olumsuz bulunmuştur.

 

8, 9, 10, 13, 15, 16, 22, 25, 27, 32, 33, 36, 38, 41, 42, sıra nolu projeler oy birliği ile elenmiştir.

1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 11, 12, 14, 18, 19, 20, 21, 23, 31, 37, 40 oy çokluğu ile bir üst tura geçmiştir.

3.tur eleme : Bu aşamada projelerin, yapı ölçeğindeki kararları, işlevsel çözümleri ile arsa ve kentsel ölçek kararlarının kendi içinde tutarlılıkla ve ileri düzeyde sağlanıp sağlanmadığı değerlendirilmiştir.

3, 18, 20, 23, 37 nolu projeler oy birliği ile elenmiştir.

1, 2, 4, 5, 6, 11, 12, 14, 19, 21, 31, 40 nolu projeler oy birliği ile bir üst tura geçmiştir.

 • 3 sıra nolu proje; Yenilikçi görülen formda gösterilmeye çalışılan çaba olumlu bulunmakta beraber, kütledeki denge problemi ve plan şeması çözümündeki olumsuzluklar ve bunun kesitlere yansıyamaması olumsuz bulunmuştur.

 • 18 sıra nolu ; çalışılan analizler ve diyagramlar olumlu bulunmakla birlikte, önerilen yaşam alanları olumsuz değerlendirilmiştir.

 • 20 sıra nolu proje; çay kenarında önerilen yapının kent içindeki ve insan ölçeğindeki kopukluğu, kütlesel planlaması olumsuz bulunmuştur.

 • 23 sıra nolu proje; çayın iki yakasını bir araya getirme çabası olumlu bulunmakla beraber önerilen yapıdaki ölçek problemi ve çevreye duyarlılığının yetersizliği olumsuz bulunmuştur.

 • 31 sıra nolu proje; önerilen yapının kütlesel yoğunluğu olumsuz eleştirilmiştir.

 • 37 sıra nolu proje; önerilen yapının kavramsal çerçeveyle zıtlığı, doğaya olan müdahalesi, fonksiyonların yoğun kullanılması ve uzun yürüyüş aksları olumsuz bulunmuştur.

 

4.tur eleme : Bu tura ödül grubuna giren ve segilenmeye değer bulunan projeler kalmıştır.

 

1, 4, 5, 6, 11, 12, 14, 40 nolu projeler oy birliği ile sergilemeye değer görülmüştür.

2, 19, 21 nolu projeler oy birliği ile ödüle layık görülmüştür.

 

 • 1 sıra nolu proje; projenin çizim standardı ve mimari analizleri belli bir olgunluğa ulaşmıştır, ancak mekanlardaki ilişki yeknesak bulunmuştur.

 • 4 sıra nolu proje; ütopik ifadesi aracılığıyla mimarinin geleneklerini sorgulaması ve grafik sunuşu dikkat çekici bulunmuştur.

 • 5 sıra nolu proje; şehrin ilk apartmanına yönelerek yaptığı projede sunum ve grafik cesareti olumlu bulunmuştur ancak tarihi yapıyla olan kentsel ilişkisi zayıf görülmüştür.

 • 6 sıra nolu proje; projenin seçildiği nokta ve kent ile bağlayan öneri olumlu bulunmuştur. Yapının üst kotundaki teras önerisi iklimsel verilerle bağıntısız görülmüştür.

 • 11 sıra nolu proje; projede kütlede zemin kottaki boşlukların ve mekanların yaratılması, yırtıklar şeklinde bölümlenmesi, olumlu bulunmuş, çevre ve manzara ilişkisi yeterli değildir.

 • 12 sıra nolu proje; kütlenin zemine oturması ve biyomimikri konusunda yapılan araştırma dikkate değer bulunsa da plan çözümleri olumsuz eleştirildiğinden proje sergilemeye layık görülmüştür.

 • 14 sıra nolu proje; yüksek yapı önerisinde kat planlarının farklılaşması ve çekirdeğin dağılıp çeperlere yayılması olumlu bulunmuş ancak kütle ve cephe ifadesi yetersiz bulunmuştur.

 • 40 sıra nolu proje; önerinin kentle ilişkisinin kopuk bulunmasıyle birlikte grafiksel anlatım olumlu bulunmuştur.

 

Ödül grubu, 2 sıra nolu, 19 sıra nolu, 21 sıra nolu proje olarak belirlenmiştir.

2 sıra nolu proje;

Eski yapıyı yeniden anıtsal müze olarak işlevlendirmesi ve kentsel yenileme ve bağlantı konusunda getirdiği olumlu öneriler ile fonksiyonların sağlıklı bir şekilde plan ile örtüşmesi ve tüm bunların grafiksel anlatımı olumlu bulunduğundan dolayı, proje eş değer ödüle layık görülmüştür.

19 sıra nolu proje;

Önerinin Ayşe Mayda sokağı aksında başlayarak denize ulaşması ve kütlenin kesitteki kararı ile birlikte arka planda kalan eski eserin algılanmasını sağlayabilmesi ve projenin odak noktasına oturtması, tüm bu kararların grafiksel sunumdaki başarısı nedeniyle bu proje eş değer ödüle layık görülmüştür.

21 sıra nolu proje;

Grafiksel anlatım ve kentsel okumalardaki başarılı sunum nedeniyle jüri tarafından bu proje eşdeğer ödüle layık görülmüştür.Projenin kentsel yenileme konusuna odaklı getirdiği öneri, fonksiyon çözümlemeleri, plan şemasındaki tutarlılık ve yoğun programın bu plan şemasında başarılı entegre edilmesi birlikte Roma yolunun tasarıma entegre olması olumlu bulunmuştur.

 

Jüri değerlendirme çalışmalarını 14.00'da rapor yazmak üzere sonlandırmıştır.

Rapor yazımı tamamlanmasından sonra kimliklerin tespitine geçilmiştir.

 

 

Sergileme : 1 sıra nolu proje -25070 rumuzla katılan proje sahibi

Ecenur Kızılörenli – Yaşar Üniversitesi

Sergileme : 4 sıra nolu proje -16539 rumuzla katılan proje sahibi

Seyit Koyuncu - İzmir Ekonomi Üniversitesi

Sergileme : 5 sıra nolu proje -93571 rumuzla katılan proje sahibi

Zana Üsta - Dokuz Eylül Üniversitesi

Sergileme : 6 sıra nolu proje - 87823 rumuzla katılan proje sahibi

Zelal Taşkesen - Dokuz Eylül Üniversitesi

Sergileme : 11 sıra nolu proje -16194 rumuzla katılan proje sahibi

Eren Şen - Dokuz Eylül Üniversitesi

Sergileme : 12 sıra nolu proje -17642 rumuzla katılan proje sahibi

Alp Arda Gönenmiş - İzmir Ekonomi Üniversitesi

Sergileme : 14 sıra nolu proje -31415 rumuzla katılan proje sahibi

Sude Argun - İzmir Ekonomi Üniversitesi

Sergileme : 40 sıra nolu proje -42420 rumuzla katılan proje sahibi

Efe Kurtoğlu - İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü

 

Eşdeğer Ödül : 2 sıra nolu proje -17463 rumuzla katılan proje sahibi

Zozan Mengeş - Dokuz Eylül Üniversitesi

Eşdeğer Ödül : 19 sıra nolu proje -12580 rumuzla katılan proje sahibi

Bengi İnak - Dokuz Eylül Üniversitesi

Eşdeğer Ödül : 21 sıra nolu proje -81955 rumuzla katılan proje sahibi

Emir M.Cihat Vişne - Yaşar Üniversitesi

 

KATILIMCI TUTANAĞI İÇİN TIKLAYINIZ....

SEÇİCİ KURUL TUTANAĞI İÇİN TIKLAYINIZ...

Projelerinizi ve taranıp gönderilmesi gereken diğer belgelerinizi Wetransfer yoluyla izmirsmd@gmail.com adresine gönderdikten sonra 0 533 916 30 92 no'lu telefondan arayıp projenizi yolladığınızı bildirmeniz önerilir.